ขยะพลาสติก ประโยชน์ของ พลาสติก และ ประเภทของพลาสติก

พลาสติก เป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้งานได้อย่างกว้างขวาง และมีปริมาณการใช้งานในด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พลาสติกเป็นวัสดุที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันไปแล้ว ปัจจุบันการผลิตพลาสติกมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถผลิตพลาสติกให้มีคุณสมบัติตามความต้องการ เช่น ถุงใส่อาหาร บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและเครื่องดื่ม ฟิล์มถนอมอาหาร ของเล่นเด็ก เกม superslot อุปกรณ์ก่อสร้าง และ เฟอร์นิเจอร์ การผลิตพลาสติก จะมีการเพิ่มสารเติมแต่งบางชนิดลงไป ซึ่งสารเหล่านี้อาจปนเปื้อนสู่อาหาร หากมีการใช้งานพลาสติกที่ไม่ถูกวิธีหรือใช้ไม่เหมาะสมกับประเภทของพลาสติก อาจส่งผลก่อให้เกิดมะเร็ง และนำมาซึ่งผลกระทบต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้ ขยะพลาสติก

ขยะพลาสติก

ปัญหา ขยะพลาสติก ภาษาอังกฤษ (Plastic waste) กลายเป็นปัญหามลพิษที่สำคัญ เนื่องจากปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดขยะ พลาสติกในปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย พลาสติกเป็นสารที่คงทนต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ทำให้การสลายตัวโดยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ช้ามาก จากรายงานของ Ohtake et al. (1998) พบว่าการย่อยสลายพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีนต้องใช้เวลามากกว่า 100 ปี ขยะ พลาสติก จึงอาจส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของคุณภาพดินและการเสื่อมคุณภาพของน้ำ นอกจากนี้การเผาทำลายพลาสติกยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษอื่น ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของ ภาวะโลกร้อน อีกด้วย

จุดเริ่มต้นของพลาสติก ขยะพลาสติก

 • เกิดขึ้นที่โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ในระหว่างกลั่นจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาเรียกว่า ปิโตรเคมี เป็นสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอน
 • ทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นสาร โมโนเมอร์ สร้างพันธะเกาะเกี่ยวกันไปเรื่อย ๆ จนเป็นสายโพลีเมอร์เส้นยาว ๆ เอาไว้ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นก่อนจะถูกส่งไปผลิตเป็นพลาสติกต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ พลาสติกก็คือหนึ่งในปิโตรเคมี


พลาสติก มีประโยชน์อย่างไร

ขยะพลาสติก
 1. PET : ขวดสำหรับบรรจุของเหลวต่าง ๆ เช่น เครื่องดื่ม น้ำมันพืช แชมพู เป็นต้น
 2. HDPE : พลาสติกที่ทนต่ออุณหภูมิต่ำ อย่างหลอดดูดน้ำ ขวดใส่น้ำ ขวดนม ลังผลไม้ ถังพลาสติก ฉนวนหุ้มสายไฟ นอกจากนั้นยังเป็นส่วนประกอบอยู่ในน้ำยาทำความสะอาดด้วย
 3. PVC : วัสดุเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย งานช่างต่าง ๆ เช่น ท่อ รางน้ำ กระเบื้องมุงหลังคา แผ่นพลาสติก สายเคเบิล กระเบื้องปูพื้น กระเป๋า รองเท้า เสื้อหนัง และเฟอร์นิเจอร์ในรถยนต์
 4. LDPE : พลาสติกยืดหยุ่นสูง ทนแรงฉีกขาดดี จำพวกแผ่นฟิล์มต่าง ๆ เช่น ฟิล์มถนอมอาหาร ถุงใส่อาหาร กระสอบ ถังบรรจุของหนัก ผ้าอนามัย เป็นต้น
 5. PP : ทนต่อแรงกระแทก ทนสารเคมี ทนความร้อน เช่น ภาชนะใส่อาหาร จาน ชาม ขวดยา พรมและแผ่นรองพรม ผืนผ้าใบ เชือกต่าง ๆ ถุงร้อน ซองขนม วัสดุอุดรอยรั่ว และกาว เป็นต้น
 6. PS : ดูดความชื้นต่ำ ไม่นำไฟฟ้า ทนความร้อนต่ำ เช่น โฟมใส่อาหาร ภาชนะใส่อาหารชนิดใส ไม้บรรทัด และยังเป็นชิ้นส่วนของใช้ในบ้านอย่างโทรทัศน์ ตู้เย็น และในรถยนต์อีกด้วย
 7. พลาสติกอื่น ๆ (Other) : เป็นพลาสติกที่ไม่ได้มีการระบุชื่อจำเพาะและไม่ใช่พลาสติก 6 ชนิดข้างต้น แต่นำไปหลอมใหม่ได้ และสามารถผสมกับพลาสติกชนิดอื่นเพื่อรีไซเคิลได้ นําขยะมาประดิษฐ์ เช่น แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด แก้วน้ำพลาสติก ขวดน้ำแบบขุ่น ถุงร้อน ถุงเย็น ฝาขวดน้ำ เป็นต้น


ขยะพลาสติก ที่ผ่านการใช้งานแล้ว

 • การนำกลับมาใช้ซ้ำ ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว เช่น ถ้วย จาน แก้ว ขวด หรือภาชนะบางชนิด สามารถนำกลับมาทำความสะอาดเพื่อใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ขยะ พลาสติก โควิด แต่ภาชนะเหล่านั้นจะเสื่อมคุณภาพลง และความสวยงามลดลงตามลำดับ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยในการบริโภคด้วย
 • การหลอมขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ การนำขยะ พลาสติกกลับมาใช้ใหม่ โดยวิธีการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นวิธีที่นิยมกันมาก แต่เมื่อเทียบกับปริมาณของขยะ พลาสติกทั้งหมดยังถือว่าเป็นเพียงส่วนน้อย การนำพลาสติกใช้แล้วมาหลอมขึ้นรูปใหม่เช่นนี้ สามารถทำได้จำกัดเพียงไม่กี่ครั้ง ทั้งนี้เพราะพลาสติกดังกล่าวจะมีคุณภาพลดลงตามลำดับ และต้องผสมกับพลาสติกใหม่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมทุกครั้ง อีกทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ จะต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพลาสติกใหม่ทั้งหมด
 • การเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวและก๊าช การเปลี่ยนขยะพลาสติก ขยะ พลาสติก ผลกระทบ เป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวและก๊าซ เป็นวิธีที่ทำให้ได้สารไฮโดรคาร์บอน ที่เป็นของเหลวและก๊าซ หรือเป็นสารผสมไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด ซึ่งอาจใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือกลั่นแยกเป็นสารบริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกเรซินได้ เช่นเดียวกันกับวัตถุดิบที่ได้จากปิโตรเลียม กระบวนการนี้จะได้พลาสติกเรชินที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกัน วิธีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว ให้เป็นของเหลวนี้เรียกว่า ลิควิแฟกชันซึ่งเป็นวิไพรไลชิสโดยใช้ความร้อนสูง ภายใต้บรรยากาศในโตรเจน หรือก๊ซเฉื่อยชนิดอื่น นอกจากของเหลวแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ข้างเคียงเป็นกากคาร์บอน ซึ่งเป็นของแข็ง สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ สำหรับก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการไพโรไลชิส คือ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังอาจมีก๊าซอื่น ๆเกิดขึ้นด้วย เช่น ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ ซึ่งใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมบางประเภทได้
 • การใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง ขยะพลาสติก เกิดจาก พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติก ส่วนมากมีสมบัติเป็นสารที่ติดไฟ และลุกไหม้ได้ดี จึงใช้เป็นเชื้อเพลิงได้โดยตรง สล็อต
 • การใช้เป็นวัสดุประกอบ อาจนำพลาสติกใช้แล้วผสมกับวัสดุอย่างอื่น เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุประกอบ ที่เป็นประโยชน์ได้ เช่น ไม้เทียม หินอ่อนเทียม แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมีคุณภาพไม่สูงนัก

ประเภทของ พลาสติก นำกลับมารีไซเคิลได้

ประเภท ขยะ รีไซเคิล พลาสติก เราได้แยกมาให้ท่านแล้ว ดังนี้
 • ขยะพลาสติก ประเภท
 • โพลีเอทิลีน เทอร์ฟะธาเลต (Polyethylene Terephthalate : PETE)
 • โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High-density Polyethylene : HDPE)
 • โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride : PVC)
 • โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low-density Polyethylene : LDPE)
 • โพลีโพรพิลีน (Polypropylene : PP)
 • โพลีสไตรีน (Polystyrene : PS)
 • พลาสติกอื่น ๆ (Other)
 • รีไซเคิล ขยะ พลาสติก
อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่