อัปเดต ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน 77 จังหวัดแล้วเฉียด 5.8 แสนโดส

อัปเดตการฉีด วัคซีนโควิด-19 ทั้งเข็ม 1 และ 2 ในไทย 28 ก.พ.-13 เม.ย. 64 เฉียด 5.8 แสนโดส ด้านปลัดสาธารณสุข สั่งฉีดวัคซีนให้บุคลาการแพทย์ สาธารณสุข ใน 1 เดือน

รายงานกระบวนการฉีดวัคซีนต้านโควิด COVID-19 ทั่วโลก เริ่มนับตั้งแต่วันที่วัคซีนได้รับการอนุมัติจาก FDA โดยในช่วงแรกยังเป็นการฉีดให้กับผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้า เช่นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการ รวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และผู้สูงอายุ อัปเดตล่าสุดวันที่ 14 เมษายน 2564 มีจำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 14 เม.ย. 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุข โดยช่วงหนึ่งเปิดเผยถึงความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนโควิด19 ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนวันที่ 13 เม.ย 2564 จำนวน 733 โดส

  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 529 ราย
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 244 ราย

จำนวนผู้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.-13 เม.ย. 2564) 579,305 โดส ในพื้นที่ 77 จังหวัด

  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 505,744 ราย
  • ผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 73,561 ราย

จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19

จำนวนการได้รับวัคซีน วันที่ 13 เม.ย. 2564 รวม 773 โดส

จำนวนการได้รับวัคซีนโดส
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1529 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2244 ราย

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม 28 ก.พ. – 13 เม.ย. 2564 รวม 579,305 โดส ใน 77 จังหวัด

จำนวนการได้รับวัคซีนโดส
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)505,744 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)73,561 ราย

อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยอีกว่า นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้จัดสรร วัคซีนโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะด่านหน้า ทั้งหมด 600,000 โดส ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนใน 1 เดือน

นั่นหมายความว่า บุคลากรเราจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนภายใน 2 สัปดาห์ เนื่องจากแต่ละคนจะต้องได้รับวัคซีน 2 เข็มขอให้ความมั่นใจในการรองรับสถานการณ์การระบาดในขณะนี้

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่