โควิดวันนี้ เผย 5 จ.สีแดง ปรับสีพื้นที่ควบคุมหลังผับบาร์ติดเชื้อเพียบ!

ศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน สธ.ปรับสีพื้นที่ควบคุมโรค โควิดวันนี้ สีแดงควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด สีส้มควบคุม 9 จังหวัด สีเหลืองเฝ้าระวังสูง 12 จังหวัด สีเขียวเฝ้าระวัง 53 จังหวัด พร้อมมาตรการคุมเปิดปิดร้านอาหาร สถานบันเทิงผับบาร์ โดยเฉพาะพื้นที่สีแดง “กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรีสมุทรปราการ นครปฐม” ร้านอาหาร สถานบันเทิงผับบาร์เปิดไม่เกิน 3 ทุ่ม งดดื่มสุรา อธิบดีคร.ย้ำคงมาตรการ 2 สัปดาห์ พร้อมเสนอ ศบค.พิจารณา

เมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 5 เม.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) แถลงข้อเสนอปรับมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า ขณะนี้สถานการณ์ติดโควิดในไทยดูเหมือนแนวโน้มสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โควิดวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 194 ราย ติดในประเทศ 182 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มในเรือนจำจ.นราธิวาส ซึ่งปลัด สธ.ได้ลงไปตรวจเยี่ยมและดำเนินการสั่งการแล้ว เชื่อว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ และอีกกลุ่ม คือ กลุ่มจากสถานบันเทิง ทั้งนักเที่ยว พนักงาน นักดนตรี ได้เดินทางไปหลายจังหวัด ทั้ง เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น สุพรรณบุรี ฯลฯ มาตรการจึงต้องเข้มข้นขึ้น และยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์

โควิดวันนี้ คณะกรรมการด้านวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งมีมติ ดังนี้

 • มอบกรมควบคุมโรคปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่ ทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม โควิดวันนี้ พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือพูดง่ายๆ เป็นการปรับสี เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานตามคำสั่ง ศบค.ให้ตรงกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน
 • ให้ อสม.ในจังหวัดปลายทางติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มสถานบันเทิง จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเฝ้าระวัง ควบคุมโรค ตามมาตรการที่กำหนด แต่ขอย้ำว่าไม่มีการห้ามการเดินทาง ไม่เน้นย้ำการกักตัว แต่ทำความเข้าใจและการตรวจเช้อทางห้องปฏิบัติการเป็นหลัก
 • มอบกรมควบคุมโรคดำเนินการวางแผนเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง Sentinel surveillance โดยเน้นพื้นที่ผับบาร์ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากการประสานเบื้องต้น ในกทม.มีสถานบันเทิง 1 พันกว่าแห่งก็จะมีการเฝ้าระวังสม่ำเสมอ
 • ให้ทุกจังหวัดตั้งรับเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้อสม. เคาะประตูบ้าน
 • ให้โรงพยาบาลทุกแห่งซักประวัติหากมีความเสี่ยงให้ตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิดทันที
 • สั่งการสถาบันบำราศนราดูร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองเปิดให้บริการตรวจประชาชนทุกวันไม่เว้นวันหยุด และ
 • ทุกจังหวัดพิจารณานำวัคซีนเพื่อการควบคุมโรค ตามคำแนะนำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ซึ่งในวันที่ 6 เม.ย.ท่านปลัดสธ.จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ภูเก็ต
โควิดวันนี้

“หลังจากการประชุมเมื่อเช้าแล้ว ได้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน โดยมีนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. เป็นประธานที่ประชุม และมีคณาจารย์อาวุโส เช่น ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นพ.โสภณ เมฆธน ร่วมประชุม โดยมีมติดังนี้ การปรับสีพื้นที่ต่างๆ โดยจังหวัดที่มีโรคเพิ่มขึ้นให้ปรับเป็นพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด มี 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี นนทบุรีสมุทรปราการ และนครปฐม และพื้นที่ควบคุม หรือสีส้ม 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร ตาก ราชบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี นราธิวาส และกาญจนบุรี ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด หรือสีเหลือง มี 10 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ระยอง สงขลา ยะลา และขอนแก่น ส่วนจังหวัดเฝ้าระวังประกอบด้วยจังหวัดที่เหลืออีก 53 จังหวัด” นพ.โอภาส กล่าว

อธิบดี คร. กล่าวอีกว่า เมื่อมีการปรับสีพื้นที่ โควิดวันนี้ แล้วก็จะมีมาตรการขึ้นกับพื้นที่สี ป้องกัน โควิด-19 แบ่งเป็นดังนี้

 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง 5 จังหวัด ในเรื่องร้านอาหาร เปิดบริการไม่เกิน 21.00 น. ทานอาหารในร้านได้แต่งดดื่มสุรา ส่วนสถานบันเทิง ผับบาร์เปิดไม่เกิน 21.00 น. ทานอาหารได้แต่งดดื่มสุรา เพราะตอนนี้ความเสี่ยงอยู่ที่สถานบันเทิง การดื่มสุรา ส่วนศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติ แต่ต้องดำเนินการแบบนิวนอร์มอล มีการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ ส่วนสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชาเปิดได้ตามปกติ รวมทั้งสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนสเปิดได้ตามปกติ
 • พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัดสีส้ม ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. ทานอาหารได้ ดื่มสุราในร้านได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 ทุ่ม ส่วนสถานบันเทิงผับบาร์ก็เช่นเดียวกันเปิดไม่เกิน 23.00น. ดื่มสุรา แสดงดนตรีสดในร้านได้ แต่งดเต้นรำ เบียดเสียด ส่วนศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา ฟิตเนสเปิดได้ตามปกติ
 • พื้นที่เฝ้าระวังสูง 10 จังหวัด สีเหลือง ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน 24.00 น.ทานอาหารดื่มสุราในร้านได้ ส่วนสถานบันเทิงผับบาร์เปิดไม่เกิน 24.00 น. ดื่มสุรา แสดงดนตรีสดในร้านได้งดเต้นรำ ส่วนศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา ฟิตเนสเปิดได้ตามปกติ
 • พื้นที่เฝ้าระวัง 53 จังหวัดหรือสีเขียว ร้านอาหาร สถานบันเทิงผับบาร์ ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา สถานที่ออกกำลังกาย เปิดได้ตามปกติ

“มาตรการที่กำหนดขึ้น โควิดวันนี้ จะเน้นตามสถานการณ์โรค เน้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดคือ สีแดง โดยย้ำสถานบันเทิง การงดดื่มสุรา และจะนำเสนอต่อ ศบค.ชุดเล็กในวันที่ 7 เม.ย.นี้ เพื่อบังคับทางกฎหมาย โดยมาตรการนี้จะให้คงอยู่ 2 สัปดาห์และประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ว่ามาตรการใดๆสิ่งสำคัญอยู่ที่ความร่วมมือของประชาชน เพราะหลายท่านบอกว่าอาจไปดื่มที่บ้านแทน หากทำเช่นนั้นการควบคุมโรคก็จะไม่ได้ง่าย ซึ่งเวลาติดต่อโรคโควิด จะมี 2 อย่าง จุดเสี่ยง คือสถานที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มีความแออัดของผู้คน และพฤติกรรมเสี่ยง การมีปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยกับคนอื่นๆ โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย เช่น การรับประทานอาหาร การดื่มสุรา จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าพาตัวเองไปที่จุดเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะช่างสงกรานต์ ซึ่งเทศกาลนี้อาจไม่สนุกเหมือนที่ผ่านมา แต่อย่างน้อยเราก็ยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่ แต่ขอให้เว้นระยะห่าง ส่วนกิจกรรมสาดน้ำ หรือกิจกรรมที่มีคนแออัดเยอะๆ ปีนี้ขอให้งดเว้นก่อน” อธิบดี คร. กล่าว

โควิดวันนี้

พื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมีข้อห้ามอะไรบ้าง?


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 64 ได้มีการแถลงผ่อนปรนมาตรการของแต่ละพื้นที่รวมถึงพื้นที่สีแดงเข้มที่มีจังหวัดสมุทรสาครเพียงจังหวัด รายละเอียดหลักๆ มีดังต่อไปนี้

1. ปิดสถานการณ์ที่และเข้มงวดการควบคุมกำกับ

 • ปิดสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
 • สนามมวย สถานที่ออกกำลังกายในร่ม ห้าง ฟิตเนส
 • กิจการอาบน้ำ อาบอบนวด สปา นวดแผนไทย
 • โรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา สถาบันการศึกษา
 • สนามเด็กเล่น สวนสนุก เครื่องเล่นเด็ก ตู้เกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต
 • การประชุมงานเลี้ยง กิจกรรมประเพณีที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก การจัดแสดงสินค้า
 • สถานีขนส่งสาธารณะ

2. เปิดสถานที่เข้มงวดมาตรการป้องกันโรค

 • ตลาด ตลาดนัด จำกัดจำนวนผู้ให้บริการ และกำกับการเว้นระยะห่าง
 • ร้านอาหาร เปิดบริการได้ไม่เกิน 21:00 น. งดดื่มสุราในร้าน
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า จำกัดเวลาเปิดไม่เกิน 21:00 น.
 • ศูนย์เด็กเล็กและสถานที่พักผู้สูงวัย เฉพาะเข้าพักเป็นการประจำ
 • สถานประกอบการ โรงแรม พร้อมกำกับมาตรการป้องกันโรคในองค์กร จัดให้มีระบบติดตามตัวของผู้เดินทางเข้าออกทุกคน

พื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีข้อห้ามอะไรบ้าง?

 • ปิดสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายผับ บาร์ คาราโอเกะ สามารถซื้ออาหารกลับไปกินที่อื่นได้
 • ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งกินอาหารได้ จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ แต่ต้องเว้นระยะห่างกันในร้าน และนั่งได้ไม่เกิน 23:00 น. งดดื่มสุราในร้าน ให้ซื้อกลับได้อย่างเดียว
 • การจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม ให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (On site, Online, On air) แต่งดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในสถานที่ กรณีโรงเรียนหรือสถายันที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน หรือ รร.ตชด. ทุกพื้นที่เปิดการเรียนได้ตามปกติ และมีการกำกับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด
 • การประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหาร สิงของ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน และงดดื่มสุรา งดแสดงดนตรีที่มีการเต้นรำ ที่สำคัญคือต้องใช้แอปพลิเคชั่นหมอชนะและไทยชนะ ทั้งก่อนและหลังร่วมกิจกรรม
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เปิดให้บริการได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด งดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในสถานที่
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม จัดนิทรรศการ เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม. ต่อคน
 • แรงงานต่างชาติ จำกัดการเดินทางเคลื่อนย้าย และใช้แอปพลิเคชั่นหมอชนะ กรณีมีความจำเป็นในการเดินทางและเคลื่อนย้าย ให้ขอความเห็นจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 • บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัด
 • สถานบริการ อาบน้ำ อาบอบนวด ปิดสถานที่ งดให้บริการนอกสถานที่
 • สปา นวดแผนไทย จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่จังหวัด
 • สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย แข่งขันได้แบบไม่มีผู้ชม ฝึกซ้อมได้ แต่ต้องป้องกันโรคส่วนบุคคล
 • สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะทุกคน การเดินทางเข้าออกนอกจากจะต้องวัดอุณหภูมิ ตรวจแอป และอาจต้องแจ้งความประสงค์และจุดหมายปลายทางในการเดินทาง จดบันทึกข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่แล้ว (อาจยังต้องขออนุญาตเดินทางข้ามเขตพื้นที่จากเจ้าพนักงาน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มความจำเป็นในการเดินทาง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด อาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือปิดสถานที่ กิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม จึงต้องติดตามต่อไป

พื้นที่สีส้ม หรือพื้นที่ควบคุมมีข้อห้ามอะไรบ้าง?

 • สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ นั่งกินอาหารในร้านได้ (เว้นระยะห่าง) ไม่เกิน 23:00 น. จำกัดเวลาจำหน่าย ดื่มสุรา ได้ไม่เกิน 23:00 น. แสดงดนตรีได้ งดการเต้นรำ
 • ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งกินอาหารได้ จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ (เว้นระยะห่าง) จำกัดเวลาจำหน่าย ดื่มสุราได้ไม่เกิน 23:00 น.
 • การจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม เปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติและกำกับมาตรการป้องกันโควิด-19 จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนในสถานที่ กรณีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน หรือ รร.ตชด. ทุกพื้นที่เปิดการเรียนได้ตามปกติ และมีการกำกับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด
 • การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ (เน้นกำกับการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ ก่อน-หลังร่วมกิจกรรม) จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 300 คน แสดงดนตรีได้ งดการเต้นรำ
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอล ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เปิดให้บริการได้ตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด งดจัดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในสถานที่
 • คนไทยเดินทางข้ามจังหวัด เน้นการตรวจคัดกรอง ติดตามกำกับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด สถานบริการ อาบน้ำ อาบอบนวด เปิดบริการได้ โดยจำกัดผู้ใช้บริการ
 • สปา นวดแผนไทย จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่จังหวัด
 • สถานที่ออกำลังกาย ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย แข่งขันได้ มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัด

พื้นที่สีเหลืองหรือพื้นที่เฝ้าระวังสูงมีข้อห้ามอะไรบ้าง?

 • สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ จำกัดเวลาจำหน่าย ดื่มสุรา ได้ไม่เกิน 24:00 น.
 • ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งกินอาหารได้ จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ (เว้นระยะห่าง) จำกัดเวลาจำหน่าย ดื่มสุราได้ไม่เกิน 24:00 น.
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอล ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ จำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
 • คนไทยเดินทางข้ามจังหวัด เน้นการตรวจคัดกรอง ติดตามกำกับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • สถานบริการ อาบน้ำ อาบอบนวด เปิดให้บริการได้ โดยจำกัดใช้บริการ
 • สปา นวดแผนไทย จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่จังหวัด
 • สถานที่ออกำลังกายกลางแจ้ง ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย แข่งขันได้ มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัด

พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เฝ้าระวังมีข้อห้ามอะไรบ้าง?

 • สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดบริการได้ จำกัดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด จำหน่ายสุราและดื่มสุราในร้านได้ตามกฎหมายกำหนด แสดงดนตรีได้ เต้นรำได้ เน้นการเว้นระยะห่าง
 • ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้นั่งกินอาหารได้ จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ (เว้นระยะห่าง) เปิดบริการได้ จำกัดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ
 • สปา นวดแผนไทย จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่ ทุกพื้นที่จังหวัด
 • สถานที่ออกำลังกายกลางแจ้ง ในอาคาร ยิม ฟิตเนส สนามมวย แข่งขันได้ มีผู้ชมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • บ่อนการพนัน สนามชนไก่ ชนวัว ปิดสถานที่ทุกพื้นที่จังหวัด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด กับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต่างกันอย่างไร?


ความแตกต่างหลักๆ ของพื้นที่ทั้ง 2 ที่กล่าวไป มีดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูง คือ สามารถเดินทางเข้าออกได้ ไม่มีการล็อกดาวน์ แต่การผ่านด่านคัดกรองจะต้องตรวจ 3 อย่าง ดังนี้

1) ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อสังเกตอาการ

2) ตรวจว่ามีแอปพลิเคชั่นหมอชนะหรือไม่ หากไม่มีต้องโหลดเก็บไว้ทันทีจึงจะผ่านได้

3) สอบถามสาเหตุในการเดินทาง

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ ต้องปฎิบัติตามกฎทั้ง 3 ข้อเช่นเดียวกับ พื้นที่ควบคุมสูงสุด แต่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทางด้วยในการผ่านด่านตรวจคัดกรองด้วย แต่ก็ยังสามารถผ่านได้หากทำตามเงื่อนไขทุกข้อครบ

โควิดวันนี้ หากคุณอยู่ในจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการติดเชื้อ หรือพื้นที่เสี่ยง สามารถดูแพ็กเกจตรวจ โควิด-19 ได้ที่ศูนย์รวมบริการสุขภาพ ทำฟัน และความงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่